Komodë për TV
11 Shtator, 2014
Kuzhinë klasike me gravim
11 Shtator, 2014

Komodinë për televizor
Materialet: Iverpllak mat( Bardh-Hiri)
Dimensionet: 120x40x40