Ofroj pune
1926

Përmbajtja

Auto larja Prishtina ofron pune per 3 punetor, orari i punes nga ora 09:00h - 18:00h, pagesa 270€ + ushqimi. Adresa Lagja e Spitalit ne Prishtine