Ofroj pune
33

Përmbajtja

Koordinator produkti Fashion Avenue & Mercato

Qëllimi i pozicionit: Të menaxhoje portofolin e produkteve qe ka ne ngarkim.
Detyrat dhe Pergjegjesite:
• Vlereson kerkesat e klienteve per produktet e ndryshme.
• Asiston menaxherin e produktit( MP) gjate kerkimit ne treg, brenda dhe jashte vendit, per te gjetur furnitore per mallrat e kerkuara.
• Asiston Menaxherin e Produktit në kryerjen e nje analize te detajuar te artikujve dhe ne vendosjen e cmimeve.
• Merrë pjese ne vleresimin e ofertave te grumbulluara dhe propozimin e artikujve qe duhen blere.
• Krijon dhe mban marredhenie te mira me furnitoret e produkteve.
• Asiston Menaxherin e Produktit ne menaxhimin e produkteve qe kur vijne ne Fashion Avenue & Mercato dhe me pas.
• Angazhohet ne vendosjen e produkteve ne sistem.
• Asiston marketingun ne zgjedhjen e materialeve per broshura ose materialeve te tjera .
• Asiston perfaqesuesit e shitjeve ne dizenjimin e ofertave speciale.

Aftesite dhe Kualifikimet:
Edukimi: Preferohet Administrim Bisnesi
Eksperienca: Te pakten 2 deri ne 5 vjet eksperience pune ne pozicione te ngjashme.
Aftesite:
• Aftesi shume te mira komunikuese.
• Mendim analitik , aftesi ne marrjen e vendimeve, aftesi te mira prezantuese.
• Te dije te mbaje konfidecialitetin.
• Njohuri shume te mira te anglishtes dhe kompjuterit.

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dergoni CV në adresën [email protected]/ ose kontaktoni ne numrin +355696065865
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania